Strict Standards: Redefining already defined constructor for class VoltRankDb in /home/minhha/public_html/53dcc51fb271078c8212b42.php on line 27

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class VoltRank in /home/minhha/public_html/53dcc51fb271078c8212b42.php on line 717
North_America_panel_generation_factor
NANG LUONG MAT TROI, PIN MAT TROI, SOLAR CELL, PV MODULE, SOLAR INVERTER, BO DIEU KHIEN NANG LUONG MAT TROI, NANG LUONG GIO, QUAT GIO, TURBIN GIO, BINH ACQUY, BATTERY, DINH HUONG MAT TROI, THIET KE HE THONG NANG LUONG MAT TROI, SOLAR TRACKING SYSTEM, UPS, CHONG SET, TIET KIEM DIEN, BAO VE NGUON, RENEWABLE ENERGY PRODUCTS, ENERGY CONSERVATION PRODUCTS, SUSTAINABLE ENERGY, SOLAR HOME SYSTEMS, SOLAR WATER PUMP, HYBRID SOLAR SYSTEM, HYBRID ENERGY SYSTEM, HYBRID POWER SYSTEM, HYBRID SYSTEM, SOLAR FARM, STAND-ALONE SOLAR POWER SYSTEM, SOLAR GRID TIE SYSTEM, SOLAR WATER HEATING, OBSTRUCTION LIGHTS, ENERGY EFFICIENT LIGHT, LIGHT ENERGY SAVING, ENERGY SAVING SYSTEM, OFF-GRID INVERTER, HYBRID INVERTER, HYBRID POWER INVERTER, STAND-ALONE INVERTER, GRID CONNECTED INVERTER, GRID TIE INVERTER,WIND TURBINE INVERTER, POWER INVERTERS, SOLAR INVERTER, PURE SINE WAVE INVERTER, PWM INVERTER, SOLAR BATTERY CHARGER, SOLAR CHARGE CONTROLLER, MPPT CHARGE CONTROLLERS, SURGE PROTECTOR, SOLAR THERMAL SYSTEM, VILLAGE ELECTRIFICATION, RURAL ELECTRIFICATION, OFF-GRID POWER SYSTEM, REMOTE ISLAND ELECTRIFICATION, SOLAR SYSTEM SOFTWARE, SOLAR MONITORING, REMOTE POWER MONITORING

Panel Generation Factors (Nth America)

Average panel generation factor (10 year average) kWh/m2/day

State

City

Latitude

Longitude

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Year Avg

AL

Birming han

33° 34' N

86° 45' W

2.29

3.31

4.04

5.14

5.92

5.98

5.81

5.7

4.8

3.93

2.96

2.25

4.34

AK

Anchorage

61° 10' N

150° 1' W

0.21

0.76

1.68

3.12

3.98

4.58

4.25

3.16

1.98

0.98

0.37

0.12

2.09

AR

little rock

32° 25' N

94° 44' W

2.36

3.39

4.01

5.32

5.71

6.19

6.15

5.85

5.25

4.17

2.95

2.25

4.46

AZ

Phoenix

33 ° 26' N

112° 1' W

3.25

4.41

5.17

6.76

7.42

7.7

6.99

6.11

6.02

4.44

3.52

2.75

5.38

CA

Los Angeles

34° N

118° W

3.09

4.25

5.09

6.58

7.29

7.62

7.45

6.72

6.11

4.42

3.43

2.72

5.40

CA

San Francisco

38° 31' N

121° 30' W

2.35

3.33

4.42

5.95

6.84

7.39

7.55

6.51

5.75

3.92

2.65

2.06

4.89

CO

Denver

39° 45' N

104° 52' W

2.25

3.2

4.32

5.61

6.11

6.71

6.5

5.86

5.47

4.01

2.59

1.98

4.55

CT

Hartford

41° 44' N

72° 39' W

1.7

2.43

3.48

4.07

5.14

5.58

5.38

5.04

4.13

2.91

1.81

1.42

3.59

DE

Dover

39° 8' N

75° 28' W

1.85

2.62

3.6

4.33

5.44

5.91

5.64

5.3

4.38

3.23

2.21

1.66

3.84

FL

Miami

25° 48' N

80° 16' W

3.72

4.61

5.42

6.4

6.61

6.29

6.26

6.08

5.47

4.84

3.96

3.46

5.26

GA

Atlanta

33° 39' N

84° 26' W

2.31

3.37

4.08

5.2

6.02

6.01

5.81

5.59

4.76

3.95

2.98

2.33

4.37

HI

Honolulu

21° 20' N

157° 55' W

4.38

5.15

5.99

6.69

7.05

7.48

7.37

7.07

6.51

5.46

4.41

4.01

5.96

IA

Dubuque

42° 24' N

90° 42' W

1.64

2.58

3.34

4.57

5.54

6.06

5.81

5.26

4.33

3.03

1.72

1.35

3.77

ID

Boise

43° 34' N

116° 13' W

1.73

2.72

3.77

5.22

5.9

6.57

7.17

6.12

5.28

3.29

1.74

1.46

4.24

IN

Indianapolis

39° 44' N

86° 17' W

1.67

2.59

3.28

4.67

5.46

6.11

5.79

5.37

4.76

3.33

1.97

1.46

3.87

IL

Chicago

41° 53' N

87° 38' W

1.5

2.45

3.2

4.48

5.56

6.07

5.68

5.27

4.51

3.07

1.69

1.26

3.72

KS

Kansas City

39° 12' N

94° 36' W

2.06

2.89

3.62

4.92

5.58

6.17

6.21

5.59

4.9

3.49

2.2

1.75

4.11

KY

Louisville

38° 11' N

85° 44' W

1.71

2.65

3.32

4.73

5.38

6.08

5.79

5.35

4.8

3.42

2.1

1.56

3.9

LA

New Orleans

29° 37' N

90° 5' W

2.64

3.73

4.67

5.8

6.6

6.15

6.09

5.7

5.13

4.48

3.49

2.68

4.76

MA

Boston

42° 22' N

71° 2' W

1.66

2.5

3.51

4.13

5.11

5.47

5.44

5.05

4.12

2.84

1.74

1.4

3.58

MD

Annapolis

38° 35' N

76° 21' W

1.96

2.8

3.71

4.55

5.54

6.03

5.77

5.34

4.48

3.4

2.37

1.81

3.98

ME

Portland

45° 36' N

122° 36' W

1.38

2.33

3.49

4.57

5.46

6.09

6.64

5.78

4.8

2.79

1.41

1.1

3.82

MI

Detroit

42° 25' N

83° 1' W

1.43

2.33

3.19

4.34

5.44

5.98

5.64

4.99

4.25

2.73

1.52

1.14

3.58

MO

St.Louis

38° 45' N

90° 23' W

2.02

2.82

3.52

4.97

5.56

6.21

6.05

5.63

4.91

3.55

2.21

1.73

4.09

MN

Minneapolis

44° 53' N

93° 13' W

1.6

2.61

3.3

4.55

5.44

5.86

5.77

5.12

4.12

2.9

1.62

1.34

3.68

MS

Jackson

42° 16' N

84° 28' W

1.47

2.41

3.22

4.33

5.46

5.93

5.57

4.99

4.3

2.78

1.55

1.17

3.59

MT

Billings

45° 48' N

108° 32' W

1.55

2.57

3.52

4.82

5.63

6.45

6.39

5.75

4.67

3.19

1.77

1.3

3.96

MT

Great Falls

43° 33' N

96° 42' W

1.3

2.36

3.41

4.84

5.56

6.18

6.44

5.53

4.4

2.9

1.53

1.11

3.79

NC

Charlotte

35° 13' N

80° 56' W

2.22

3.17

3.95

4.98

5.8

6.01

5.76

5.27

4.58

3.75

2.76

2.21

4.2

ND

Fargo

46° 54' N

96° 48' W

1.44

2.39

3.36

4.79

5.62

5.82

5.94

5.14

4.01

2.83

1.59

1.31

3.68

NE

Omaha

41° 18' N

95° 54' W

1.92

2.76

3.45

4.74

5.6

6.14

6.11

5.46

4.74

3.34

2

1.57

3.98

NH

Manchester

42° 56' N

71° 26' W

1.66

2.5

3.51

4.13

5.11

5.47

5.44

5.05

4.12

2.84

1.74

1.4

3.58

NJ

Trenton

40° 13' N

74° 46' W

1.71

2.39

3.43

4.04

5.26

5.67

5.39

5.14

4.18

3

1.98

1.48

3.63

NM

Albuquerque

35° 3' N

106° 37' W

2.92

3.97

4.92

6.3

6.68

6.94

6.66

5.8

5.68

4.18

3.16

2.5

4.97

NV

Las Vegas

36° 18' N

115° 16' W

3.02

4.13

5.05

6.57

7.25

7.69

7.37

6.42

6.08

4.26

3.18

2.6

5.3

NY

New York

41° N

74° W

1.67

2.37

3.41

3.93

5.11

5.48

5.26

5.01

4.05

2.85

1.82

1.4

3.53

OH

Columbus

39° 16' N

85° 54' W

1.64

2.57

3.26

4.63

5.4

6.08

5.73

5.29

4.74

3.29

1.96

1.45

3.83

OK

Tulsa

36° 12' N

95° 54' W

2.33

3.22

3.9

5.25

5.58

6.32

6.4

5.8

5.08

3.8

2.62

2.06

4.36

OR

Portland

45° 32' N

122° 40' W

1.38

2.33

3.49

4.57

5.46

6.09

6.64

5.78

4.8

2.79

1.41

1.1

3.82

PA

Philadelphia

39° 53' N

75° 15' W

1.85

2.62

3.6

4.33

5.44

5.91

5.64

5.3

4.38

3.23

2.21

1.66

3.84

PA

Pittsburgh

40° 27' N

79° 57' W

1.59

2.4

3.26

4.07

5.05

5.53

5.27

4.94

4.05

2.88

1.86

1.41

3.53

RI

Providence

41° 44' N

71° 26' W

1.7

2.46

3.53

4.2

5.17

5.67

5.48

5.08

4.21

2.97

1.8

1.43

3.64

SC

Columbia

38° 58' N

92° 22' W

2.14

2.91

3.62

5.03

5.56

6.22

6.13

5.64

4.95

3.57

2.25

1.82

4.15

SD

Sioux Falls

45° 27' N

98° 25' W

1.72

2.71

3.31

4.65

5.61

6.1

6.04

5.42

4.47

3.2

1.78

1.43

3.87

TN

Nashville

36° 7' N

86° 41' W

1.94

2.9

3.54

4.76

5.57

5.9

5.86

5.62

4.63

3.53

2.45

1.82

4.04

TX

San Antonio

29° 32' N

98° 28' W

2.57

3.7

4.43

5.54

5.94

6.62

6.49

6.28

5.7

4.67

3.43

2.62

4.83

TX

Houston

29° 59' N

95° 22' W

2.47

3.5

4.4

5.59

6.03

6.45

6.36

6.07

5.46

4.61

3.3

2.44

4.72

UT

Salt Lake City

40° 46' N

111' 52' W

2.23

3.15

4.09

5.57

6.26

6.98

6.86

5.98

5.39

3.68

2.29

1.97

4.53

VA

Washington

38° 51' N

77° 2' W

1.95

2.8

3.66

4.46

5.42

5.88

5.63

5.22

4.38

3.36

2.34

1.79

3.9

VT

Montpelier

44° 16' N

72° 35' W

1.58

2.54

3.5

4.05

5

5.24

5.37

4.92

3.79

2.46

1.52

1.28

3.43

WA

Seattle

47° 32' N

122° 18' W

1.14

2.04

3.23

4.26

5.19

5.75

6.27

5.46

4.43

2.5

1.21

0.9

3.53

WI

Milwaukee

42° 57' N

87° 54' W

1.43

2.41

3.29

4.48

5.6

6.09

5.74

5.21

4.34

2.9

1.6

1.2

3.69

WV

Charleston

38° 22' N

81° 36' W

1.75

2.64

3.34

4.26

5.2

5.67

5.49

5.19

4.26

3.19

2.15

1.62

3.73

WY

Casper

42° 55' N

106° 28' W

1.93

2.8

3.79

5.13

5.9

6.68

6.5

5.9

5.13

3.59

2.06

1.65

4.25

Data courtesy of: NASA - Surface meteorology and Solar Energy Data Set
Reference: 
Whitlock, C. E., et al., Release 3 NASA Surface Meteorology and 
Solar Energy Data Set for Renewable Energy Industry Use. 
Rise & Shine 2000, the 26th Annual Conference of the Solar 
Energy Society of Canada Inc. and Solar, Oct. 21-24, 2000, 
Halifax, Nova Scotia, Canada.

Thiết bị nguồn & bảo vệ nguồn

Thiết bị lưu điện(UPS)-Thiết bị chống sét nang_luong_mat_troi

Thiết bị Năng lượng Mặt trời

Inverter, Controller, Pin mặt trời, Battery nang_luong_mat_troi

Thiết bị tiết kiệm điện tiêu thụ

Thiết bị vi-xử-lý tối ưu điện thắp sáng. Đèn tiết kiệm điện nang_luong_mat_troi

Các sản phẩm đã được tin dùng

NB

- Các dòng UPS true-online Leonics thật sự đáng tin cậy vì nó rất bền bỉ.

Sản phẩm UPS NB5K25 có công suất 5K25 được ưa chuộng để cấp nguồn cho 1 văn phòng nhỏ trang bị 1 máy chủ và khoảng 10 máy con

 

Các sản phẩm đang khuyến mãi

nang_luong_mat_troi

- Solar Home System chỉ còn 8 triệu, UPS MainPower sinewave backup 8g chỉ còn 3 triệu

SOLAR POWER SYSTEM

nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi

TIN TỨC

NewsPic

04-04-2011: Sử dụng năng lượng tái tạo - Hướng đi bền vữngarrow

kinhte

01/04/2011: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn năng lượng tái tạoarrow

nang_luong_mat_troi

28/03/2011: Nổ lực ứng dụng năng lượng mặt trờinang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

24/03/2011: Ninh Thuận hút đầu tư dự án điện gió, điện mặt trờinang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

22/03/2011:Khởi công nhà máy tấm pin năng lượng mặt trờinang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

15/03/2011: Xây dựng nhà máy pin mặt trời tại Hòa Lạcnang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

19/03/2010: Các dự án năng lượng mặt trời tại Việt Namnang_luong_mat_troi

13/9/2010: Leonics vừa lắp đặt Tổ hợp năng lượng gió và máy phát diesel lớn nhất Đông Nam Á tại Chiangmai nang_luong_mat_troi nang_luong_mat_troi
15/6/2010: Inverter LEONICS lớn nhất Đông Nam Á vừa được lắp đặt tại Lopburi phục vụ cho hệ thống năng lượng mặt trời 2,2 MWp nang_luong_mat_troi nang_luong_mat_troi
01/05/2010: Leonics thức hiện dự án Royal ở Changhuaman nâng công suất năng lượng gió lên 100 kW nang_luong_mat_troi nang_luong_mat_troi