Strict Standards: Redefining already defined constructor for class VoltRankDb in /home/minhha/public_html/53dcc51fb271078c8212b42.php on line 27

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class VoltRank in /home/minhha/public_html/53dcc51fb271078c8212b42.php on line 717
South_America_panel_generation_factor
NANG LUONG MAT TROI, PIN MAT TROI, SOLAR CELL, PV MODULE, SOLAR INVERTER, BO DIEU KHIEN NANG LUONG MAT TROI, NANG LUONG GIO, QUAT GIO, TURBIN GIO, BINH ACQUY, BATTERY, DINH HUONG MAT TROI, THIET KE HE THONG NANG LUONG MAT TROI, SOLAR TRACKING SYSTEM, UPS, CHONG SET, TIET KIEM DIEN, BAO VE NGUON, RENEWABLE ENERGY PRODUCTS, ENERGY CONSERVATION PRODUCTS, SUSTAINABLE ENERGY, SOLAR HOME SYSTEMS, SOLAR WATER PUMP, HYBRID SOLAR SYSTEM, HYBRID ENERGY SYSTEM, HYBRID POWER SYSTEM, HYBRID SYSTEM, SOLAR FARM, STAND-ALONE SOLAR POWER SYSTEM, SOLAR GRID TIE SYSTEM, SOLAR WATER HEATING, OBSTRUCTION LIGHTS, ENERGY EFFICIENT LIGHT, LIGHT ENERGY SAVING, ENERGY SAVING SYSTEM, OFF-GRID INVERTER, HYBRID INVERTER, HYBRID POWER INVERTER, STAND-ALONE INVERTER, GRID CONNECTED INVERTER, GRID TIE INVERTER,WIND TURBINE INVERTER, POWER INVERTERS, SOLAR INVERTER, PURE SINE WAVE INVERTER, PWM INVERTER, SOLAR BATTERY CHARGER, SOLAR CHARGE CONTROLLER, MPPT CHARGE CONTROLLERS, SURGE PROTECTOR, SOLAR THERMAL SYSTEM, VILLAGE ELECTRIFICATION, RURAL ELECTRIFICATION, OFF-GRID POWER SYSTEM, REMOTE ISLAND ELECTRIFICATION, SOLAR SYSTEM SOFTWARE, SOLAR MONITORING, REMOTE POWER MONITORING

Panel Generation Factors (Sth America)

Average panel generation factor (10 year average) kWh/m2/day 
 

Country State/City Latitude Longitude Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year Avg
Belize
Belize City
17º 30' N
88º 11' W
3.73
4.59
5.45
5.97
5.75
5.19
5.03
5.16
4.82
4.50
3.99
3.54
4.81
Costa Rica
San Jose
09º 59' N
84º 04' W
6.09
6.74
7.23
6.64
5.26
5.00
4.94
4.84
4.76
4.63
4.63
5.30
5.51
El Salvador
San Salvador
13º 40' N
89º 10' W
5.58
6.23
6.68
6.52
5.95
5.74
6.22
6.18
5.49
5.61
5.42
5.30
5.91
Guatemala
Guatemala City
14º 37' N
90º 31' W
4.93
5.48
5.90
5.81
5.35
4.91
5.27
5.12
4.59
4.68
4.65
4.62
5.11
Honduras
Tegucigalpa
14º 05' N
87º 14' W
4.26
5.08
5.84
5.99
5.54
5.35
5.34
5.47
5.04
4.43
4.15
3.91
5.03
Mexico
Acapulco
16º 50' N
99º 54' W
5.46
6.30
7.17
7.41
7.06
6.16
6.29
6.20
5.45
5.94
5.56
5.19
6.18
Mexico
Cancun
21º 10' N
86º 50' W
4.16
5.14
6.04
6.86
6.79
6.47
6.63
6.65
5.86
5.19
4.51
3.90
5.68
Mexico
Chihuahua
28º 39' N
106º 05' W
3.41
4.34
5.63
6.43
6.88
6.53
5.69
5.30
5.14
4.65
3.89
3.26
5.10
Mexico
Guadalajara
20º 40' N
103º 40' W
4.24
5.18
6.21
6.71
6.89
6.00
5.23
5.41
5.14
5.11
4.79
4.13
5.42
Mexico
La Paz
24º 09' N
110º 18' W
3.73
4.67
5.75
6.63
7.16
7.07
6.40
6.06
5.52
4.93
4.11
3.51
5.46
Mexico
Mexico City
19º 26' N
99º 08' W
4.34
5.07
5.89
5.95
5.90
5.03
4.76
4.86
4.57
4.73
4.57
4.29
5.00
Mexico
Monterrey
25º 40' N
100º 23' W
3.33
4.20
5.40
5.71
6.06
5.89
5.59
5.44
4.76
4.49
3.90
3.23
4.83
Mexico
Oaxaca
17º 04' N
96º 43' W
4.36
4.99
5.74
6.08
5.86
5.01
4.92
4.95
4.43
4.63
4.38
4.08
4.95
Mexico
Puerto Vallarta
20º 39' N
105º 14' W
4.20
5.29
6.39
7.12
7.51
6.96
6.17
5.99
5.32
5.30
4.82
4.00
5.76
Mexico
Tijuana
32º 32' N
117º 01' W
3.32
4.15
5.23
6.37
6.61
6.43
6.46
6.31
5.40
4.26
3.65
3.08
5.11
Mexico
Veracruz
19º 10' N
96º 07' W
3.55
4.13
4.86
5.35
5.40
5.12
5.15
5.17
4.66
4.45
3.92
3.43
4.60
Nicaragua
Managua
12º 10' N
86º 15' W
5.34
5.89
6.59
6.54
5.83
5.67
5.70
5.69
5.43
5.39
5.15
5.05
5.69
Panama
Panama City
08º 58' N
79º 33' W
5.27
5.92
6.23
5.75
4.78
4.11
4.16
4.15
4.24
3.99
4.23
4.66
4.79
Cuba
Havana
23º 09' N
82º 21' W
4.09
4.97
5.92
7.06
7.15
7.10
6.90
6.86
6.10
5.12
4.26
3.74
5.77
Jamaica
Kingston
17º 58' N
76º 48' W
4.92
5.67
6.45
6.80
6.50
6.82
6.84
6.61
6.23
5.45
4.76
4.58
5.97
Puerto Rico
San Juan
18º 15' N
66º 30' W
4.26
4.90
5.70
6.09
5.89
6.09
6.08
5.78
5.26
4.80
4.36
4.15
5.28
Martinique
Fort de France
14º 37' N
61º 05' W
5.35
5.98
6.59
6.94
6.70
6.42
6.49
6.45
6.03
5.87
5.15
5.15
6.09
Dominican Rep.
Santiago
18º 29' N
69º 54' W
3.89
4.46
5.24
5.53
5.52
5.48
5.41
5.13
4.80
4.46
4.03
3.78
4.81
Argentina
Buenos Aires
34º 36' S
58º 23' W
6.44
5.67
4.53
3.53
2.74
2.04
2.31
3.27
4.23
5.12
6.36
6.44
4.39
Argentina
Cordoba
31º 24' S
64º 12' W
7.07
6.30
4.90
3.87
3.01
2.65
2.79
3.63
4.76
5.93
6.63
6.96
4.88
Argentina
Rio Gallegos
51º 37' S
69º 13' W
5.47
4.63
3.32
2.02
1.07
0.71
0.81
1.61
2.87
4.26
5.53
5.79
3.17
Bolivia
La Paz
16º 29' S
68º 08' W
5.30
5.57
5.16
5.01
4.78
4.37
4.51
4.96
5.66
5.98
6.15
5.92
5.28
Bolivia
Santa Cruz
17º 47' S
63º 10' W
4.57
4.90
4.57
3.92
3.44
3.25
3.44
4.01
4.45
5.00
5.21
5.01
4.31
Bolivia
Sucre
19º 02' S
65º 15' W
1.67
2.29
3.47
4.58
5.59
6.37
6.86
5.97
4.51
2.73
1.77
1.46
3.94
Brazil
Belem
01º 27' S
48º 29' W
4.54
4.34
4.26
4.46
4.75
4.99
5.27
5.50
5.85
5.79
5.52
4.96
5.02
Brazil
Belo Horizonte
19º 55' S
43º 56' W
5.45
5.63
5.34
4.78
4.30
4.09
4.32
4.82
5.05
5.26
5.25
4.98
4.94
Brazil
Brasilia
15º 52' S
47º 56' W
5.21
5.15
5.09
4.99
4.80
4.59
4.86
5.46
5.28
5.23
4.97
4.82
5.04
Brazil
Curitiba
25º 26' S
49º 15' W
5.48
4.88
4.32
3.57
2.95
2.83
2.96
3.47
3.87
4.65
5.44
5.41
4.15
Brazil
Fortaleza
03º 43' S
38º 31' W
5.85
5.44
4.82
4.80
5.11
5.34
5.74
6.34
6.60
6.62
6.50
6.16
5.78
Brazil
Manaus
03º 08' S
60º 01' W
4.15
4.12
4.22
4.34
4.08
4.24
4.55
4.98
5.23
4.93
4.72
4.23
4.48
Brazil
Porto Alegre
30º 02' S
51º 13' W
6.08
5.56
4.54
3.48
2.81
2.27
2.50
3.06
3.89
5.01
5.93
6.50
4.30
Brazil
Recife
08º 05' S
34º 54' W
6.59
6.22
5.95
5.05
4.84
4.61
4.38
5.07
5.78
6.23
6.40
6.48
5.63
Brazil
Rio de Janeiro
22º 54' S
42º 10' W
5.40
5.34
4.87
4.11
3.43
3.35
3.39
3.83
3.77
4.41
4.97
4.98
4.32
Brazil
Salvador
12º 59' S
38º 30' W
5.89
5.79
5.28
4.59
4.09
3.75
3.83
4.26
4.79
5.32
5.38
5.61
4.88
Brazil
Sao Paulo
23º 33' S
46º 39' W
5.44
5.05
4.75
4.21
3.47
3.36
3.54
4.19
4.25
5.09
5.73
5.38
4.54
Chile
Iquique
20º 13' S
70º 10' W
7.42
7.34
6.19
4.70
3.45
2.78
3.04
3.39
4.53
5.37
6.36
7.40
5.16
Chile
Osorno
40º 35' S
73º 14' W
6.78
6.02
4.34
2.93
1.91
1.43
1.69
2.48
3.50
4.95
6.47
6.98
4.12
Chile
Santiago
33º 27' S
70º 42' W
7.55
6.56
5.13
3.83
2.59
2.22
2.38
3.09
4.08
5.64
6.84
7.82
4.81
Chile
Valparaiso
33º 01' S
71º 38' W
7.55
6.56
5.13
3.83
2.59
2.22
2.38
3.09
4.08
5.64
6.84
7.82
4.81
Columbia
Bogota
04º 36' N
74º 05' W
4.50
4.48
4.67
4.46
4.45
4.63
4.71
4.70
4.80
4.28
4.24
4.32
4.52
Columbia
Cali
03º 27' N
76º 30' W
3.63
3.90
4.09
3.89
3.76
3.71
4.05
3.93
3.89
3.52
3.49
3.44
3.78
Columbia
Cartagena
10º 25' N
75º 32' W
5.74
6.18
6.54
6.30
5.62
5.56
5.66
5.72
5.35
4.72
4.90
5.30
5.63
Columbia
Medellin
06º 14' N
75º 34' W
3.95
4.22
4.38
3.95
4.01
4.36
4.67
4.51
4.37
3.82
3.78
3.86
4.16
Ecuador
Guayaquil
02º 13' S
79º 54' W
6.07
6.01
6.31
6.31
5.83
4.88
4.50
4.50
4.95
4.69
5.29
5.93
5.44
Ecuador
Quito
00º 14' S
78º 30' W
3.57
3.56
3.71
3.71
3.73
3.81
3.85
3.88
3.89
3.79
3.85
3.68
3.75
French Guiana
Cayenne
04º 56' N
52º 27' W
3.91
4.34
4.55
4.66
4.04
4.25
4.96
5.40
5.81
5.51
4.91
4.29
4.72
Guyana
Georgetown
06º 50' N
58º 12' W
4.12
4.57
4.98
5.09
4.49
4.32
4.65
4.90
5.15
4.88
4.42
4.01
4.63
Peru
Arequipa
16º 25' S
71º 32' W
4.95
5.26
4.88
4.90
4.80
4.53
4.78
5.16
5.70
5.84
5.96
5.54
5.19
Peru
Cusco
13º 30' S
71º 58' W
4.19
4.43
4.23
3.99
3.74
3.56
4.01
4.29
4.55
4.72
4.67
4.50
4.24
Peru
Lima
12º 03' S
77º 02' W
7.27
7.52
7.25
6.28
4.78
3.34
3.17
3.39
4.33
5.11
6.02
6.85
5.44
Paraguay
Asuncion
25º 20' S
57º 31' W
6.10
5.77
4.98
3.84
3.48
2.76
3.09
3.97
4.49
5.26
6.22
6.26
4.69
Suriname
Paramaribo
05º 49' N
55º 09' W
4.13
4.63
5.07
5.08
4.78
4.78
5.12
5.42
5.87
5.61
4.97
4.47
4.99
Venezuela
Caracas
10º 30' N
66º 54' W
5.14
5.82
6.11
5.94
5.76
5.63
5.77
5.77
5.72
5.56
5.01
4.84
5.59
Venezuela
Maracaibo
10º 39' N
71º 36' W
4.71
5.09
5.42
5.22
5.12
5.28
5.49
5.31
5.20
4.68
4.55
4.51
5.05
Venezuela
Valencia
10º 09' N
68º 00' W
5.75
6.68
7.17
7.28
6.48
5.11
5.92
6.26
6.26
6.13
5.76
5.41
6.18

Data courtesy of: NASA - Surface meteorology and Solar Energy Data Set
Reference: 
Whitlock, C. E., et al., Release 3 NASA Surface Meteorology and 
Solar Energy Data Set for Renewable Energy Industry Use. 
Rise & Shine 2000, the 26th Annual Conference of the Solar 
Energy Society of Canada Inc. and Solar, Oct. 21-24, 2000, 
Halifax, Nova Scotia, Canada.

Thiết bị nguồn & bảo vệ nguồn

Thiết bị lưu điện(UPS)-Thiết bị chống sét nang_luong_mat_troi

Thiết bị Năng lượng Mặt trời

Inverter, Controller, Pin mặt trời, Battery nang_luong_mat_troi

Thiết bị tiết kiệm điện tiêu thụ

Thiết bị vi-xử-lý tối ưu điện thắp sáng. Đèn tiết kiệm điện nang_luong_mat_troi

Các sản phẩm đã được tin dùng

NB

- Các dòng UPS true-online Leonics thật sự đáng tin cậy vì nó rất bền bỉ.

Sản phẩm UPS NB5K25 có công suất 5K25 được ưa chuộng để cấp nguồn cho 1 văn phòng nhỏ trang bị 1 máy chủ và khoảng 10 máy con

 

Các sản phẩm đang khuyến mãi

nang_luong_mat_troi

- Solar Home System chỉ còn 8 triệu, UPS MainPower sinewave backup 8g chỉ còn 3 triệu

SOLAR POWER SYSTEM

nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi

TIN TỨC

NewsPic

04-04-2011: Sử dụng năng lượng tái tạo - Hướng đi bền vữngarrow

kinhte

01/04/2011: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn năng lượng tái tạoarrow

nang_luong_mat_troi

28/03/2011: Nổ lực ứng dụng năng lượng mặt trờinang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

24/03/2011: Ninh Thuận hút đầu tư dự án điện gió, điện mặt trờinang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

22/03/2011:Khởi công nhà máy tấm pin năng lượng mặt trờinang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

15/03/2011: Xây dựng nhà máy pin mặt trời tại Hòa Lạcnang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

19/03/2010: Các dự án năng lượng mặt trời tại Việt Namnang_luong_mat_troi

13/9/2010: Leonics vừa lắp đặt Tổ hợp năng lượng gió và máy phát diesel lớn nhất Đông Nam Á tại Chiangmai nang_luong_mat_troi nang_luong_mat_troi
15/6/2010: Inverter LEONICS lớn nhất Đông Nam Á vừa được lắp đặt tại Lopburi phục vụ cho hệ thống năng lượng mặt trời 2,2 MWp nang_luong_mat_troi nang_luong_mat_troi
01/05/2010: Leonics thức hiện dự án Royal ở Changhuaman nâng công suất năng lượng gió lên 100 kW nang_luong_mat_troi nang_luong_mat_troi