Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tập khiêu vũ Sài Gòn với thầy Khổng Đệ

Gửi bàiĐã gửi: Tháng tám 04, 2014, 3:46 pm
gửi bởi docco


1. Bài Rumba số 1


Re: Tập khiêu vũ Sài Gòn với thầy Khổng Đệ

Gửi bàiĐã gửi: Tháng tám 04, 2014, 3:55 pm
gửi bởi docco


2. Rumba bài 2


Re: Tập khiêu vũ Sài Gòn với thầy Khổng Đệ

Gửi bàiĐã gửi: Tháng tám 04, 2014, 4:17 pm
gửi bởi docco


Bebop bài 1
Re: Tập khiêu vũ Sài Gòn với thầy Khổng Đệ

Gửi bàiĐã gửi: Tháng tám 04, 2014, 4:20 pm
gửi bởi docco


Bebop bài 2
Re: Tập khiêu vũ Sài Gòn với thầy Khổng Đệ

Gửi bàiĐã gửi: Tháng tám 04, 2014, 4:32 pm
gửi bởi docco


Twist