Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Điệu nhảy Argentina Tango

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 02, 2014, 11:22 am
gửi bởi docco
Điệu nhảy Argentina Tango có rất rất nhiều style vì sau khi Argentina độc lập, các câu lạc bộ Argentina Tango (milonga) mọc lên như nấm sau mưa, mỗi câu lạc bộ "sáng chế" một style riêng cho mình. Milonguero là một trong các style này, nam nữ ôm sát nhau (close hold), được chơi khá phổ biến trong các sàn nhảy đông đúc. Khi bạn chơi điệu nhảy giao tiếp này, hãy hướng đến những hưởng thụ về cảm nhận âm nhạc Tango hơn là tìm kiếm ở đây những bước nhảy đẹp.Argentine Tango
Milonguero Style (Close Embrace)
Volume 1


Hình ảnh
Produced by Dance Vision 2004, approximately 1 hr. 25 min.


This is a collection of 20 lessons over two DVD's to improve one's ability at Close Embrace Tango. This is probably not for complete beginner's and one would benefit from mastering at least the Bronze level of the main syllabus DVD's, if not some of the Silver as well.

Discover the Tango of the dance halls of Buenos Aires. With Torso to Torso contact you will experience a heightened awareness of connection with your partner, which will improve all of your social dancing. Christy Coté & George Garcia's teaching is clear and precise and their dancing is exquisite. This 2 volume set offers a generous repertoire of 20 figures and techniques. The instruction is completely in English.

1) Basic Milonguero Walk
2) Ochos Cortado
3) Back Ochos
4) Basic Left Turns
5) Sacada from Cross System Basic

Demonstration of figures 1-5 in an improvisational format

6) Right Turn
7) Molinete Left
8) Molinete Right
9) Boleo & Spiral Cross
10) Progressive Left Turn

Demonstration of figures 6-10 in an improvisational format

Đăng nhập để xem nội dung.


Hình ảnh
Approximately 60 minutes


11) Running Step
12) Point & Pivot
13) Barrida/Enganche
14) Cross System to Outside Partner Left
15) Carpa from Outside Partner Left

Demonstration of figures 11 - 15 in an improvisational format

16) Left Turn with Sacada to Back Ocho
17) Right Turn with Sacada to Back Ocho
18) Volcada
19) Colgada
20) Enganche from Reverse Parada

Demonstration of figures 16 - 20 in an improvisational format

Đăng nhập để xem nội dung.

Re: Điệu nhảy Argentina Tango

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 02, 2014, 2:00 pm
gửi bởi docco


Argentine Tango
Leader's Technique


Hình ảnh
Produced by Dance Vision 2004. Approximately 116 minutes


Individual Steps
1 The Embrace, Walking & The Cruzada
2 Forward Ochos
3 Back Ochos
4 Molinetes & Giros
5 Boleos
6 Paradas, Blocks & Sandwiches
7 Barridas
8 Ganchos & Enganches
9 Sacadas
10 Planeos & Points
11 Calecita & Carpa
12 Changes of Direction in Turn
13 Volcadas & Colgados
14 Embellishments
15 Milonga Etiquette

Đăng nhập để xem nội dung.

Re: Điệu nhảy Argentina Tango

Gửi bàiĐã gửi: Tháng năm 02, 2014, 2:05 pm
gửi bởi docco


Argentine Tango
Follower's Technique


Hình ảnh
Produced by Dance Vision 2004. Approximately 116 minutes.


Individual Steps

1 The Embrace
2 Walking
3 The Cruzada
4 Forward Ochos
5 Back Ochos
6 Molinetes
7 Boleos
8 More about the Six Basic Elements
9 Paradas, Blocks, Sandwiches & Pasadas
10 Barridas
11 Ganchos & Enganches
12 Sacadas
13 Points & Planeos
14 Calecita & Carpa
15 Changes of Direction in Turn
16 Volcadas & Colgados
17 Surprising Moves
18 Embellishments

Đăng nhập để xem nội dung.

Re: Điệu nhảy Argentina Tango

Gửi bàiĐã gửi: Tháng sáu 18, 2014, 6:15 pm
gửi bởi Destinyhr


đẹp nhẹ nhàng đơn giản mà biến hóa